TRẢI NGHIỆM LỚP CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TẠI ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIO-HOPE