Sự kiện tài trợ Chương trình kỷ niệm 98 năm Ngày Nhà báo Việt Nam