Sự Kiện Ra Mắt Bộ Phim “ Hoa Táo Nở” Và Sự Gắn Kết Giữa Việt Nam- Hungary