Nguyên Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Hồng Quân tìm hiểu về Đông Trùng Hạ Thảo Bio Hope