Mr PHAN VĂN HÙNG SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NÓI GÌ VỀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIO HOPE