Hội Điện Ảnh Việt Nam Trao Thư Cám Ơn Thương Hiệu  ​Bio Hope Vì Sự Đồng Hành Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Hơn 300 Nghệ Sĩ Năm 2024