Đông Trùng Hạ Thảo Bio-Hope trở thành quà tặng cho 200 Đại Biểu Quốc Hội