Đông Trùng Hạ Thảo Bio Hope đồng hành cùng sự kiện "Kết Nối Giao Thương" của SNG Group