Cùng Đông Trùng Hạ Thảo Bio-Hope Đón Chào Triển Lãm Tháng 9 tại Nguyễn Huệ