BIO-HOPE Vinh Dự Được Đồng Hành Tài Trợ Cho Chương Trình Cuộc Thi “Hoa Hậu và Nam Vương Thần Tượng Việt Nam” 2023.