BIO HOPE TÀI TRỢ GIẢI QUẦN VỢT CỰU SINH VIÊN BKA – CSE DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC