Bio-Hope nhận thư cám ơn từ Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP Hồ Chí Minh