BIO-HOPE ĐỒNG HÀNH TÀI TRỢ CÙNG SỰ KIỆN “BEACHCAMP- ĐẢO CHIẾN BINH 2023” ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI ACTIONCOACH