BIO-HOPE Đồng Hành Cùng Lễ Hội Văn Hóa Măng Đen và CUỘC THI MS AND IDOL VIETNAM