BIO-HOPE ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐÀI PHÁT THANH BÌNH PHƯỚC CHIA SẼ KIẾN THỨC VỀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO