Bio Hope chúc mừng Vinh Danh Ms Đoàn Trần và Ms Phan Hoàng Thảo là Đại Sứ truyền thông Bio-Hope xuất sắc tháng 10/2023