Linh Chi Thượng Hạng (Hộp 70g) - "Trao Bio Hope, Trao Sức Khỏe"