Đông Trùng Hạ Thảo Premium 35g - "Trao Bio Hope, Trao Sức Khỏe"