Bột Đông Trùng Hạ Thảo (Hộp 500gr) - "Trao Bio Hope, Trao Sức Khỏe"