Bột Đông Trùng Hạ Thảo (250gr) - "Trao Bio Hope, Trao Sức Khỏe"