Quà Sức Khỏe “tiếp sức” cho Lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Bệnh viện Chợ Rẫy và trao quà cho F0 nghèo khó tại thành phố Hồ Chí Minh

Quà Sức Khỏe “tiếp sức” cho Lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Bệnh viện Chợ Rẫy và trao quà cho F0 nghèo khó tại thành phố Hồ Chí Minh

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 12/9/2021 […]

Đọc Thêm Quà Sức Khỏe “tiếp sức” cho Lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Bệnh viện Chợ Rẫy và trao quà cho F0 nghèo khó tại thành phố Hồ Chí Minh